Nieuws

Het bestuur van de tentoonstellingsvereniging “De Zuidwesthoek” nodigt de leden uit voor de jaarvergadering, welke zou gehouden op
Woensdag 22 November,
Locatie: Melkveebedrijf Mts Hoorn- Middelveld,
                Veneweg 42, Wanneperveen
Aanvang: 20.15
Agenda
1.  Opening
2. Verslag Jaarvergadering
3. Jaarverslag 2022 en Financieel verslag boekjaar 2022-2023
4. Verslag Kascommissie
5. Benoeming nieuw lid kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Afscheid aftredende bestuursleden
8. Rondvraag
9. Sluiting van de vergadering
Wij zijn verheugd dat wij deze vergadering mogen organiseren op het melkveebedrijf van familie Hoorn.
Dit bedrijf heeft in 2022 een nieuwe stal gebouwd en maakte de overstap van traditioneel melken naar automatisch melken. Het bedrijf heeft koecomfort hoog in het vaandel staan.
Na de vergadering geven we het woord aan onze gastspreker Gidion Hoorn, aansluitend is er gelegenheid om het bedrijf te bekijken.
Graag tot Woensdag 22 November a.s.