Regelement Deelname Keuring

Reglement deelname aan de rundveekeuring

  1. Tentoonstellingsvereniging de Zuidwesthoek aanvaardt geen verantwoordelijkheid aangaande dierziekten, schade of ongevallen aan dieren, deelnemers, bezoekers, materiaal of derden.
  2. Er mag alleen vee deelnemen van gezonde bedrijven. Het door u en uw dierenarts getekende opgaveformulier en gezondheidsverklaring van de klinische keuring moeten vóór het lossen van het vee in het bezit zijn van het secretariaat.
  3. Dieren die op onnatuurlijke wijze geprepareerd zijn worden gediskwalificeerd. Tevens heeft het bestuur besloten GEEN toplijn en buikhaar toe te staan.
  4. Het vee mag NIET eerder dan na de officiële sluiting worden afgevoerd.
  5. In geval van twijfel en in gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur.

 

NUMMERS NA AFLOOP VAN DE WINTERAVONDSHOW INLEVEREN BIJ HET SECRETARIAAT

De Zuidwesthoek is mogelijk gemaakt door: