Veekeuring

Voor de kalvervoorbrengwedstrijd is deelname mogelijk tot en met 18 jaar, waarbij de grootte van het kalf in redelijke verhouding moet zijn met de deelnemer. De kalveren worden beoordeeld zowel op exterieur als op het voorbrengen/toilet door de juryleden. Let er wel op dat de kalveren geboren moeten zijn na 16 december 2021!! Tevens willen wij u erop attenderen dat er een mogelijkheid is om uw kalveren te laten enten tegen ringschurft. Het gebeurt namelijk weleens dat een kind niet mee kan doen met de keuring omdat het kalf last heeft van ringschurft. Dat is natuurlijk heel sneu voor het kind. Vraag uw dierenarts voor verdere informatie.

 

Ook staat er net als andere jaren weer een rubriek pinken op het programma. Mocht de overgang van de oudere jeugd (18+) van de kalveren naar de koeien nog te groot zijn, dan is deze rubriek een mooie opstap naar de koeien! Er wordt alleen op exterieur gekeurd. Een toplijn en het niet scheren van de buik zijn niet toegestaan.

 

Het programma van de koeien is als volgt:

· 3 rubrieken: namelijk vaarzen, jonge melkkoeien en oudere melkkoeien.

· Per bedrijf maximaal 2 dieren per rubriek.

 

De Zuidwesthoekkeuring is naast BVD veilig ook IBR veilig. Op de keuring mogen dus alleen BVD- en IBR-vrije dieren komen. Verdere informatie over de diergezondheidseisen en mededelingen m.b.t. vervoer, inschrijfformulieren zijn op de website te vinden: www.zuidwesthoekkeuring.nl

 

Financiële bijdrage: Per ingezonden koe ontvangt u 30 Euro.

Per ingezonden pink ontvangt u 20 Euro.

Per ingezonden kalf ontvangt u 20 Euro.

 

 

 

 

 

 

Indien u koeien en/of kalveren voor deze show wilt aanmelden, dan kunt u dit vóór 29 oktober doen bij voorkeur via de site www.zuidwesthoekkeuring.nl/aanmelden

 

Mocht dit niet lukken dan kunt u telefonisch contact opnemen met Corné Graveland 06-37177012 of Anick Timmerman 06-53608521 of per mail: infodezuidwesthoek@gmail.com .

 

De selectiecommissie zal daarna contact met u opnemen voor een bedrijfsbezoek op maandag 7 of dinsdag 8 november. De commissie neemt de formulieren voor de definitieve opgave en de gezondheidsverklaring mee. Deze dient door u én de dierenarts voorafgaand aan de show getekend te zijn.

 

Op zaterdag 22 oktober a.s. om 13:30 uur vindt er bij Firma Graveland te Koekange een instructiemiddag plaats voor kinderen die deel willen nemen aan de kalvervoorbrengwedstrijd. In bijgaande uitnodiging vindt u verdere informatie.

 

Deelnemers aan de kalvervoorbrengwedstrijd zullen zo spoedig mogelijk na de opgave ook een mail krijgen met daarin de voorbreng- en toiletteer instructies.

 

Voor eventuele nadere inlichtingen over de keuring kunt u contact opnemen met Corné Graveland of Anick Timmerman of via de website: www.zuidwesthoekkeuring.nl

De Zuidwesthoek is mogelijk gemaakt door: