Veterinaire eisen

Veterinaire eisen 2022

 • Het bedrijf is leptospirose-vrij gecertificeerd.
 • De keuring is IBR veilig. Dus alleen IBR-vrije dieren worden toegelaten. Van alle aan te voeren dieren, ook die afkomstig zijn van IBR-vrij gecertificeerde bedrijven, moet een negatieve IBR gE antistoffen Elisa (serum) uitslag in bloed bekend zijn. De uitslag van het onderzoek is 8 weken geldig. Houd rekening met de verwerkingstijd van het monster en laat op tijd bloed tappen bij uw dier(en).
 • Tevens geldt voor dieren van niet-IBR-vrije bedrijven dat ze gevaccineerd moeten worden tegen IBR.
 • Voorwaarde is dat het dier in de periode van uiterlijk 6 maanden tot 2 weken voor de keuring is gevaccineerd. Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld deelneemt aan de IBR vrij route vaccinatie is het niet noodzakelijk het dier nogmaals te vaccineren.
 •  Let op! De geldigheid van de vaccinatie is maximaal 6 maanden.
 • Voor dieren van IBR-vrije bedrijven is het enten optioneel.
 • Enten kan met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin (dood vaccin, uiterlijk 5 weken (= uiterlijk 11 nov.) en 2 weken (= uiterlijk 2 dec.) voor de show of eenmalig met een levende entstof uiterlijk 4 weken voor de show (= uiterlijk 18 nov.) volgens het voorschrift van de fabrikant. Betreffende de vaccinaties is het raadzaam met uw dierenarts te overleggen.
 • Als uw dier door de dierenarts onderzocht wordt op IBR (IBR gE), graag op het inzendformulier van de dierenarts als extra adressant UBN 6197546 vermelden (Dit is het UBN van ‘de Zuidwesthoek’). Zo komt de uitslag automatisch bij het secretariaat binnen;
 • De keuring is BVD veilig. Dus alleen BVD-vrije dieren worden toegelaten. Van alle aan te voeren dieren, ook die afkomstig zijn van BVD-vrij gecertificeerde bedrijven, moet een negatieve BVD-virusuitslag bekend zijn.
 • Dieren die eerder BVD vrij zijn ondervonden hoeven niet opnieuw onderzocht te worden mits het rund in geval van bloedonderzoek op dat moment ouder was dan 1 maand. Wel moet een kopie van de uitslag naar ‘de Zuidwesthoek’ gestuurd worden (infodezuidwesthoek@gmail.com). Als uw dier door de dierenarts onderzocht wordt op BVD, graag op het meldingsformulier van de dierenarts als extra adressant UBN 6197546 vermelden (is UBN van ‘de Zuidwesthoek’). Dan komt de uitslag automatisch bij het secretariaat binnen.
 • De BVD-certificering van het bedrijf zal door deelname aan de keuring niet veranderen.
 • Dieren met ringschurft worden niet toegelaten.
 • De dieren dienen binnen 5 dagen voorafgaand aan de keuring door een dierenarts klinisch te zijn onderzocht.
 • Gegevens Zuidwesthoek:
  UBN: 6197546
  Relatienummer GD: 3098949
  Postcode: 8355 CC

 

Vervoersregels:

 •  De vervoermiddelen moeten voorzien zijn van een kenteken en registratiebewijs/ontsmettingsboekje.
 • Dieren van één diersoort van verschillende bedrijven mogen samen in één veeauto vervoerd worden.

 

Extra opmerkingen:

 • De regionale dierenartsenpraktijken zullen verzocht worden de winteravondshow net als vorig jaar te ondersteunen. Tegemoetkoming kosten voor de winteravondshow: € 30,- per ingezonden koe en € 20,- per ingezonden pink en/of kalf.
 • De selectiecommissie neemt de diergezondheidsverklaring en het formulier voor de klinische keuring mee tijdens de rondgang. Dit formulier moet door u én de dierenarts voorafgaand aan de show getekend zijn en dient op de dag van de show in het bezit te zijn van de organisatie

De Zuidwesthoek is mogelijk gemaakt door: